Πείρα(γ)μα

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi