Έδιωξε τα σύννεφα


με το Νέο Κύμα

κι έφυγε για τον ουρανό


για πάντα

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi


photo:scalidi
photo: scalidiphoto: scalidi