Αναγνωστική άνοιξη

photo: scalidi
εξαιρετικό ιστολόγιο για κείνους που αγαπούν στ' αλήθεια τη λογοτεχνία
και δεν φοβούνται να το δείχνουν
αλλά και να την υπερασπίζονται,
τη λογοτεχνία