Ανάγνωση

"...υπάρχουν νεκρές αναγνώσεις (καθυποταγμένες στα στερεότυπα, στις διανοητικές επαναλήψεις, στη συνθηματολογία) και υπάρχουν και ζωντανές αναγνώσεις (που παράγουν ένα εσωτερικό κείμενο, που προσομοιάζει σε μια δυνητική γραφή του αναγνώστη)..."

Roland Barthes,

απόσπασμα από το βιβλίο "Απόλαυση-Γραφή-Ανάγνωση" (Εκδόσεις Πλέθρον),
με επίμετρο του Umberto Eco,
πρόλογο από τη Μυρτώ Ρήγου,
μετάφραση της Αρχοντής Κόρκα και επιμέλεια του Τάσου Μπέτζελου