Τόπος μας είναι οι αισθήσεις

Στη συγχωριανή μου Αλεξάνδρα που με ανακάλυψε πρώτη,
λίγα άνθη από το χωριό...