Καλλιεργώντας την άνοιξη

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi
photo: scalidi
 κάτω από το μεσογειακό φως