Αντιπαραβολή

Έχουμε τίποτα άλλο να αντιπαραβάλλουμε στη μιζέρια και τη σήψη γύρω μας εκτός από την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας; Τη βούληση να είμαστε ο καλύτερος εαυτός μας ο καθένας ξεχωριστά;