Ρουλεμάν


Ένας ζητιάνος. Κουτσαίνει.
Με χέρι απλωμένο.

Δίπλα περνάει ο μικρός
πάνω στα roller blades.

Σφαίρα.
Καρφί για το μέλλον.

Ροδάκια και ρουλεμάν.

Άμα σου βαστάει
μην ανέβεις.

Κι ο κουτσός ορέγονταν
ρουλεμάν...