Ο ...τρομερός μήνας Αύγουστος

είθε να είναι νηνεμής και να μην μας μπατάρουνε τα δυο φεγγάρια κι οι εκλείψεις του.