Άφιξη

Η διαδικτυακή "παρουσία" του αγαπητού συναδέλφου κ. Γ.Χ. Παπασωτηρίου, ο οποίος αποτελεί μία από τις πιο στέρεες και εμπεριστατωμένες φωνές κριτικής θεώρησης της λογοτεχνίας και φυσικά δοκιμιακού λόγου, εν γένει.

Σας παραπέμπω ανεπιφύλακτα στις γραφές του.

Νομίζω ότι το "Βιβλιολόγιό" του είναι υποδειγματικό.