Ματιές στην Αθήνα

photo: scalidi
 Κι όμως, από έξω προς τα μέσα, όχι το αντίστροφο. Κάπως έτσι τα σπίτια φεύγουν...
photo: scalidi
 Πιο σημαία από τη σημαία: λευκό, γαλάζιο και ελιά
photo: scalidi
 Εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά. Κυρίως ταριχευμένη μνήμη
photo: scalidi
photo: scalidi
 Επιστρέφει σε λίγο. Ό,τι προαιρείσθε να εξαγοράσουμε λίγων λεπτών σιγή
photo: scalidi
 Εξωτική αστική παραγωγή: μούσμουλα
photo: scalidi
 Εν κινήσει όψη
photo: scalidi
Η ζωή εν τοίχω