Στο δρόμο με τις βοκαμβίλιες

Από τον στενό πυρήνα της πόλης, εκεί που η ομορφιά τα παίζει όλα για όλα...

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi