Μια φωτογραφία της στιγμής

photo: scalidi
χωρίς μαρκίζα...