Κι όμως Αθήνα

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi
photo: scalidi
στο σκληρό της πυρήνα