Ανάπαυση στις πικροδάφνες...

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi