Ισοκράτημα

"Τότε λοιπόν αδέσποτο θ' αφήσω
να βουϊζει το Τραγούδι απάνωθέ μου.
Τα χάχανα του κόσμου, και τού ανέμου
το σφύριγμα, θα τού κρατούν τον ίσο..."

"Δικαίωσις", Κ. Γ. Καρυωτάκης