Η πόλη ανθισμένη

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi

photo: scalidi
μέσα μέσα
και
πάνω πάνω