"Αναζητώντας το τρεμάμενο σώμα"


Το Θανάση Τριαρίδη τον πιστεύω, από την αρχή που ήρθα σε επαφή με το έργο του, ως συγγραφέα, διανοητή και άνθρωπο. Τον θεωρώ ένα ίδιαιτερα φωτεινό και ουσιώδες κεφάλαιο στα ελληνικά γράμματα. Ένα ιζηματογενές έδαφος που τρέφει εκείνον που θέλει να σκεφτεί και να αναζητήσει, με υποστρώματα ενδιαφέροντα που αντλούν από τα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης. Η δίψα του για ελευθερία και η βαθιά του προσήλωση στον άνθρωπο με συγκινούν βαθύτατα. Η δε αγάπη του για την Τέχνη προσφέρει στον αποδέκτη της απόλαυση, όπως μπορεί να ανακαλύψει κανείς περιπλανώμενος στις έντυπες δοκιμιακές-εμπειρικές του καταθέσεις για τη ζωγραφική.
Δεινός ομιλητής ο ίδιος, καταλαβαίνει κανείς ότι οι διαλέξεις του για τον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό θα είναι κάτι παραπάνω απ' αυτό που δηλώνουν και υπόσχονται. Θα είμαι εκεί να το διαπιστώσω ως πνεύμα αντιλογίας και αμφιβολίας.