"...Το διψαλέο δράμα: Η ζωή
να είναι μέσα μας και έξω από μας!"


Νίκος Καρούζος,
απόσπασμα από το ποίημα "Διασπάσεις",
συλλογή "Λευκοπλάστης για μικρές και μεγάλες αντινομίες" (1971),
"Τα ποιήματα", Τόμος Α΄ (1961-1978), Ίκαρος