Να γυρίσουμε όλοι σώοι

photo: scalidi
με λίγο περισσότερο φως στην ψυχή μας...