Όχι, δεν είναι από το Μαλιμπού...

αλλά από το Ναύπλιο...