Αρετή

Η δόξα και η αρετή ορισμένων ανθρώπων είναι ότι γράφουν καλά*
για μερικούς άλλους είναι ότι δεν γράφουν καθόλου.

JEAN DE LA BRUYERE